Spoľahlivá firma

Spoľahlivá firma

Označenie nie pre všetkých

 

V súčasnej dobe je v podnikateľskom prostredí žiaľ veľmi známy pojem "platobná neschopnosť".

Prieskum skupiny EOS ukázal, že takmer tretina faktúr medzi právnickými osobami je na Slovensku uhradená oneskorene a 4 % dokonca vôbec. Hlavným dôvodom je druhotná platobná neschopnosť.

 

 

10% firmám na Slovensku to spôsobuje až existenčné problémy. Vyplýva to z prieskumu skupiny EOS v regióne strednej a východnej Európy, ktorého sa na Slovensku zúčastnilo 200 firiem z rôznych odvetví ekonomiky.

K príčinám vzniku tohto stavu môže vo všeobecnosti napríklad patriť nepreverenie si spoľahlivosti obchodných partnerov, nedocenenie ich finančného rizika, nesprávna fakturácia, neefektívne evidovanie a upomínanie dlžníkov. 

 

 

Existujú ale aj externé príčiny vzniku platobnej neschopnosti: V súčasnosti k nim patrí najmä negatívna ekonomická situácia vyplývajúca zo svetovej hospodárskej krízy či komplikované a zdĺhavé vymáhanie pohľadávok.

Včas dodaná služba alebo tovar a včas zaplatená faktúra sa postupne stávajú vzácnosťou na Slovenskom trhu.

Vzhľadom na danú situáciu sme sa rozhodli ako prejav uznania a vďaky za dodržanie doby splatnosti a zachovania férovej spolupráce, označiť profily prevádzok symbolom SPOĽAHLIVÁ FIRMA.

 

 

Každá firma, ktorá má vo svojom profile horeuvedený symbol, je firmou s ktorou naša spoločnosť má dobrú skúsenosť, neeviduje žiadné nevyrovnané pohľadávky a komunikácia je bezproblémová. 

Taktiež týmto firmám zasielame poštou reklamnú samolepku so symbolom SPOĽAHLIVÁ FIRMA, ktorú často môžete vidieť na vstupných dverách prevádzok a firiem po celom Slovensku.

 

 

Vážime si férovosť, rešpektovanie dohody a ctíme si dôveru našich obchodných partnerov.

Za kolektív Kvalitné služby.sk
Radoslav Hruška

 

 

 
 

  • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
  • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
  • IČO: 47387874
  • DIČ: 2023849080
  • Účet: 2943010051/1100
  • Klokoč 1, 962 25
  • info@kvalitnesluzby.sk

  • Okr. súd Banská Bystrica,
    odd. Sro, vl. č. 24823/S